Минералната вода в Хотел Парк и СПА Инфинити се доставя от водоизточник CH. 7, дълбочина 417м., сондаж 7 „Вельова баня“, t – 49,8º; PH – 9,3; твърдост в мг. екв/л. обща 0,2; карбонатна 0,2; сух остатък при 105ºC – 0,208; при 180ºC – 0,192.

Компоненти мг/л
Катиони
K+ 1
Na+ 57
Ca²+ 2
Mg²+ 0,6
Аниони
F- 5,3
Cl- 5
Сулфати 37
Хидрокарбонати 34
Карбонати 26
Хидросиликати 26

Минералните води в Хотел Парк и СПА Инфинити носят в себе си много лечебни свойства, които лекуват различни заболявания:

  • Ставни заболявания от възпалителен и дегеративен характер, след травматични заболявания на опорно-двигателния апарат
  • Неврологични заболявания на периферната нервна система
  • Гинекологични заболявания и стерилитет
  • Белодробни заболявания и патологични процеси на горните дихателни пътища

 

За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречно-урологични, черднодробно-жлъчни, стомашно-чревни болести и др.

В съчетание с климатичните условия на гр. Велинград лечението с минералните води е още по-успешно.

 

На територията на България извират всички познати класове минерална вода, което я прави истински природен рай, защото тук можете да излекувате или облекчите всяка болежка.

Именно това е причината едни от най-старите селища на нашата територия да са основани около термални извори още в древността. Траките първи открили лечебните свойства на водите и започнали да строят своите градове в близост до тях. Така са били основани градове като София, Хисаря, Сандански, Кюстендил и др.

Някои от местата, където бликат лечебните извори, са наистина уникални. Независимо дали имате проблем с метаболизма и затлъстяването, дали страдате от кожни проблеми или проблеми на опорно-двигателната система, имате травми, като лоши счупвания или пък изпитвате силни болки заради дископатия или шипове, или пък имате проблеми със сърцето, нервите, белите дробове или стомашно-чревния тракт — за всяко заболяване има лек и той се крие в минералната вода, с която природата е дарила мъничката ни страна. Всяко заболяване може да бъде повлияно положително от лечебните води, които извират на територията на цяла България.

Водните ресурси на Велинград възлизат на около 165-175 л/сек. Общият брой на минералните извори е около 80,известни са и 6 термоминерални находища, като минералния състав и температурата на водата е различна:
от 28 до 94 градуса Целзий .

Велинград е профилиран за лечение на белодробни и ставни заболявания, на неврологични и гинекологични проблеми (в това число и стерилитет), на бъбречни, чернодробни, стомашно-чревни и много други заболявания. Всъщност водите във Велинград съчетават качествата на водите в Хисаря, Баня и Наречен.

Те превръщат Велинград в най-известния балнеолечебен център в България.

AdministratorСъстав минерална вода