Минеральная вода

Водните ресурси на Велинград възлизат на около 165-175 л/сек. Общият
брой на минералните извори е около 80,известни са и 6 термоминерални
находища, като минералния състав и температурата на водата е различна:
от 28 до 94 градуса С .Те превръщат Велинград в най-известния
балнеолечебен център в България.

AdministratorМинеральная вода